O nás : Firma Jiří Frys - STAVEBNÍ PROJEKCE Šumperk působí od roku 1990. Provádí zpracování přípravné a projektové dokumentace převážně občanských a průmyslových staveb. V současné době má naše firma 7 projektantů a 2 stabilní subdodavatele v oblasti elektroinstalace a vzduchotechniky. V naší firmě jsou zastoupeni projektanti v oboru stavebním, statiky, zdravotechnických instalací, ústředního vytápění a plynoinstalací. Projektanti jsou vlastníky osvědčení o autorizaci v oboru "Pozemní stavby", "Techniky prostředí staveb" (specializace zdravotní prostředí) a členy "Profesní komory požární ochrany". Spolupracujeme rovněž se specialisty v oborech stavební a prostorové akustiky, dopravních staveb apod. Pro případ úhrady škod, způsobených vadou projektu je firma pojištěna u České pojišťovny a.s. "Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě". Řešení : Nabízíme zpracování všech stupňů projektové dokumentace, počínaje studiemi, investičními záměry, vizualizacemi, zhodnocení staveniště apod. Projektujeme jak novostavby, tak přístavby, vestavby a kompletní rekonstrukce, včetně všech profesí - elektro, zdravotechnika, topení, plyn, vzduchotechnika, stavební akustika, hlukové studie apod. Projektovou dokumetaci provádíme pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby. Samozřejmostí je autorský dozor na stavbách. V oblasti snižování energetické náročnosti staveb zajištujeme, všechny potřebné technické i legislativní řešení pro tento účel. Zpracováváme energetické štítky budov, průkazy energetické náročnosti staveb i kompletní audity. Připravíme všechny potřebné podklady pro získání dotačních titulů. Veškerou dokumentaci zpracováváme v elektronické formě. Projekty provádíme pomocí softwaru Allplan, Cinema 4d, AutoCAD LT, CADKON, SCIA.ESA PT, euroCALC a programů firmy PROTECH. Řešíme vše komplexně v souhře všech profesí až po finální dokončené dílo.
O nás : Firma Jiří Frys - STAVEBNÍ PROJEKCE Šumperk působí od roku 1990. Provádí zpracování přípravné a projektové dokumentace převážně občanských a průmyslových staveb. V současné době má naše firma 7 projektantů a 2 stabilní subdodavatele v oblasti elektroinstalace a vzduchotechniky. V naší firmě jsou zastoupeni projektanti v oboru stavebním, statiky, zdravotechnických instalací, ústředního vytápění a plynoinstalací. Projektanti jsou vlastníky osvědčení o autorizaci v oboru "Pozemní stavby", "Techniky prostředí staveb" (specializace zdravotní prostředí) a členy "Profesní komory požární ochrany". Spolupracujeme rovněž se specialisty v oborech stavební a prostorové akustiky, dopravních staveb apod. Pro případ úhrady škod, způsobených vadou projektu je firma pojištěna u České pojišťovny a.s. "Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě". Řešení : Nabízíme zpracování všech stupňů projektové dokumentace, počínaje studiemi, investičními záměry, vizualizacemi, zhodnocení staveniště apod. Projektujeme jak novostavby, tak přístavby, vestavby a kompletní rekonstrukce, včetně všech profesí - elektro, zdravotechnika, topení, plyn, vzduchotechnika, stavební akustika, hlukové studie apod. Projektovou dokumetaci provádíme pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby. Samozřejmostí je autorský dozor na stavbách. V oblasti snižování energetické náročnosti staveb zajištujeme, všechny potřebné technické i legislativní řešení pro tento účel. Zpracováváme energetické štítky budov, průkazy energetické náročnosti staveb i kompletní audity. Připravíme všechny potřebné podklady pro získání dotačních titulů. Veškerou dokumentaci zpracováváme v elektronické formě. Projekty provádíme pomocí softwaru Allplan, Cinema 4d, AutoCAD LT, CADKON, SCIA.ESA PT, euroCALC a programů firmy PROTECH. Řešíme vše komplexně v souhře všech profesí až po finální dokončené dílo.